Thủ Tục Cần Thiết Nhập Học

  1. Phiếu đăng ký nhập học
  2. Giấy Ủy Quyền Trong Trường Hợp Cấp Cứu
  3. Quá Trình Phát Triển của Trẻ
  4. Thông Tin Đặc Biệt của Trẻ
  5. Thống Kê Chủng Ngừa
  6. Giấy Khai Sinh Học Sinh Việt Nam
  7. 2 Ảnh 4x6
  8. Bản Sao Hộ Chiếu của Học Sinh và Phụ Huynh (đối với học sinh nước ngoài)
  9. Phiếu Ghi Danh
  10. Điều khoản và Điều Kiện
CHAT FACEBOOK